redesign cnc strojů

Klient: Kovosvit MAS
Kategorie: Průmysl
Rok: 2012

sjednotit a zatraktivnit celé portfolio

Cílem bylo sjednotit a zatraktivnit stávající portfolio cnc obráběcích strojů při striktním zachování jejich původní konstrukce.

Zásadní bylo stanovení splečných charakteristických prvků v portfoliu čítajícím přes 20 typů obráběcích strojů. Na základě toho, jsme navrhli koncepční řešení, které bylo aplikováno v režimu prototypu, na několik z nich. Pro jednodušší aplikaci koncepce na jednotlivé stroje vznikl interní design manuál, dle kterého bylo možno stanovit proporce jednotlivých prvků v závislosti na existující konstrukci daného stroje. Po ověření funkčnosti a vhodnosti jednotlivých materiálů, především u "brýlí", byla nová koncepce postupně zavedena do sériové výroby. 

Dominantou stroje se staly vstupní dveře s jedotícím prvkem "brýlí", které dodavají, tak jako brýle lidské tváři, jednotlivým strojům charakteristický výraz. Barevné a grafické řešení spolu se světelným logem dále podtrhují celkovou jasnou linii nastavenou v Kovosvit MAS.