MCU 450

Klient: Kovosvit MAS
Kategorie: Průmysl
Rok: 2017

Navrhli jsme esteticky čisté, funkční řešení s logickým dělením základních ploch, tak aby byla podpořena preciznost a přesnost stroje i v jeho konturách. Jasné navázání na předchozí generace strojů v zachování dominantního vstupu do pracovního prostoru, který je opticky propojen s místem ovládacího panelu odkazuje na evoluční krok , který nastiňuje další možnosti ve vývoji designu ostatních řad strojů.